Zgłoś wypadek
Infolinia: 07580400500

Wypadek przy pracy a odszkodowanie

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr167 z 2009 r., poz. 1322) – wypadek przy pracy to również wszelkie urazy zaznane w okresie ubezpieczenia społecznego w czasie przeprowadzania określonych działań na innej podstawie niż stosunek pracy.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy w okresie ubezpieczenia wypadkowego

Ten rodzaj wypadków przy pracy dotyczy nagłych zdarzeń spowodowanych przyczyną zewnętrzną, na skutek których ma miejsce uraz lub śmierć poszkodowanego. Dodatkowo, aby zostały zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, zdarzenia te muszą wystąpić w okresie ubezpieczenia wypadkowego, w czasie:

 • uprawiania sportu podczas treningów i zawodów – o ile poszkodowany pobierał stypendium sportowe;
 • odpłatnej pracy wykonywanej na podstawie skierowania do pracy w trakcie odbywania kary tymczasowego aresztowania lub pozbawienia wolności;
 • sprawowania mandatu posła lub senatora, gdy pobierane jest uposażenie;
 • pełnienia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego wyznaczonego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • realizowania stażu, szkolenia lub przygotowania do zawodu w zakładzie pracy przez osobę, która w tym czasie pobierała stypendium z tytułu skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący;
 • wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych, jak również przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni (zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych), obowiązków na rzecz tych spółdzielni;
 • odbywania pracy na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług, w przypadku której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosowane są przepisy dotyczące zlecenia;
 • współpracy w ramach wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenie, umowy agencyjnej lub umowy o świadczeniu usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
 • realizowania zwykłych czynności w ramach prowadzenia działalności pozarolniczej – w zgodzie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • wykonywania zwykłych czynności na rzecz współpracy przy prowadzeniu działalności pozarolniczej – w zgodzie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • realizowania przez osobę duchowną czynności religijnych albo innych działań w ramach powierzonych funkcji duszpasterskich lub zakonnych;
 • odbywania służby zastępczej;
 • kształcenia się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy otrzymujących stypendium;
 • wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług, w przypadku której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosowane są przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, o ile umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym poszkodowany pozostaje w stosunku pracy, lub gdy w ramach takiej umowy wykonuje on pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
 • Wykonywania przez funkcjonariusza celnego obowiązków służbowych.

W każdym z wyżej wymienionych przypadków zdarzenie takie uznawane jest za wypadek przy pracy z wszystkimi płynącymi w związku z tym konsekwencjami, tj. obowiązkami poszkodowanego i pracodawcy oraz odszkodowaniem z tytułu wypadku w pracy.

Przydarzył Ci się wypadek w pracy, nie z Twojej winy?

Zdobędziemy dla Ciebie wysokie odszkodowanie!

Wypełnij formularz

lub zadzwoń ☎ 0 7580 400 500

Jesteśmy dostępni całą dobę, 7 dni w tygodniu

Zgłoś sprawę

skontaktujemy się z Tobą

Szybko oddzwonimy i poddamy Twoją sprawę
bezpłatnej analizie!

Decyzja o akceptacji Klienta w 24 godziny
No win no fee

Zgłoś sprawę

skontaktujemy się z Tobą

Szybko oddzwonimy i poddamy Twoją sprawę
bezpłatnej analizie!

Decyzja o akceptacji Klienta w 24 godziny

Strona korzysta z informacji przechowywanych w plikach cookies w celach funkcjonalnych oraz statystycznych.