Zgłoś wypadek
Infolinia: 07580400500

Odszkodowanie za wypadek w pracy w UK – w Anglii i w Walii

Przydarzył Ci się wypadek w zakładzie pracy w UK (Anglii lub Walii) lub w drodze do niej? Jeśli tak, to najprawdopodobniej należy Ci się odszkodowanie za wypadek w pracy. Podstawą do jego wypłacenia jest dokumentacja zawierająca informacje o okolicznościach i przyczynach zdarzenia, które doprowadziło do urazu.

Na wniosek poszkodowanego pracodawca ma obowiązek skompletować dokumenty. Zapoznaj się z listą świadczeń należnych Ci po wypadku przy pracy w Wielkiej Brytanii.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy w Anglii

Rodzaje świadczeń odszkodowawczych dla poszkodowanych w wypadkach w pracy

Jednorazowe odszkodowanie

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy w UK przysługuje Ci, jeżeli na skutek zdarzenia doznałeś stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość rekompensaty jest różna w zależności od stopnia tego uszczerbku. Jeśli skutki urazu będą się pogłębiać, wtedy kwota odszkodowania wrośnie wprost proporcjonalnie do stopnia pogorszenia się stanu zdrowia poszkodowanego. Z kolei jeśli przez wypadek przy pracy zostałeś całkowicie niezdolny do wykonywania obowiązków zawodowych lub niezdolny do samodzielnej egzystencji, wtedy również kwota zadośćuczynienia zwiększy się. Wysokość jednorazowego odszkodowania jest obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wydania decyzji.

W przypadku śmierci osoby poszkodowanej odszkodowanie za wypadek przy pracy przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego. Wysokość świadczenia jest zależna od liczby wnioskujących oraz stopnia pokrewieństwa ze zmarłym. Ten rodzaj zadośćuczynienia finansowego przysługuje także wtedy, gdy ubezpieczony miał prawo do renty z ubezpieczenia wypadkowego.

Odszkodowanie od pracodawcy

Zgodnie z art. 2371 §2 Kodeksu pracy możesz się również ubiegać o odszkodowanie od pracodawcy za utratę lub uszkodzenie przedmiotów osobistego użytku (np. protezy lub okularów) oraz przedmiotów niezbędnych w wykonywaniu pracy. Prawo to nie dotyczy pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych.

Zasiłek chorobowy

Jeśli na skutek wypadku w Anglii byłeś niezdolny do pracy przez minimum 30 dni, to przysługuje Ci zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy składek na ubezpieczenie wypadkowe. Jest przyznawany nie dłużej niż przez 180 dni, chyba że po upływie tego okresu wciąż pozostajesz niezdolny do pracy, a dalsze leczenie i rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. W takiej sytuacji zasiłek jest przedłużany świadczeniem rehabilitacyjnym aż do momentu przywrócenia tej zdolności, jednak nie dłużej niż o kolejne 360 dni.

Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy to forma świadczenia odszkodowawczego za wypadek przy pracy wypłacana, gdy wskutek trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu Twoje wynagrodzenie ulega obniżeniu. Prawo do zasiłku wyrównawczego tracisz wraz z zakończeniem rehabilitacji zawodowej lub zmianą pracy. Jeśli rehabilitacja trwa ponad dwa lata lub ze względu na Twój stan zdrowia zostanie uznana za bezcelową, świadczenie również ulegnie zatrzymaniu.

Odszkodowania za wypadek przy pracy w Anglii - pozostałe formy rekompensaty

Kolejne rodzaje świadczeń związanych z wypadkami w miejscu zatrudnienia to:

  • Renta szkoleniowa – gdy wskutek nieszczęśliwego zdarzenia konieczne jest przekwalifikowanie do innego zawodu;
  • Renta rodzinna – przysługująca członkom rodziny osoby, która zmarła na skutek wypadku lub osoby uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy;
  • Dodatek do renty rodzinnej;
  • Dodatek pielęgnacyjny;
  • Pokrycie kosztów leczenia;
  • Inne roszczenia z tytułu skutków wypadku przy pracy.
Odszkodowanie za wypadki w pracy w uk

Odszkodowanie za wypadki w pracy w UK – Anglii i Walii

Jak widać, istnieje wiele różnych rodzajów rekompensat finansowych z tytułu strat odniesionych w wypadku w miejscu pracy na terenie Wielkiej Brytanii. Jaka jest możliwa do uzyskania kwota odszkodowania? To zależy od okoliczności zdarzenia i odniesionych przez Ciebie obrażeń i innych szkód. Zgłoś się do Oficjalnego Centrum Odszkodowań CAMPS Solicitors, a wywalczymy dla Ciebie maksymalną kwotę świadczenia odszkodowawczego za wypadki w pracy w UK. Nasza wiedza prawnicza i doświadczenie są na Twoje usługi.

Chcesz dowiedzieć się, czy przysługuje Ci odszkdoowanie?

Skontaktuj się z nami, poddamy Twoją sprawę darmowej analizie!

Wypełnij formularz

lub zadzwoń ☎ 0 7580 400 500

Jesteśmy dostępni całą dobę, 7 dni w tygodniu

Zgłoś sprawę

skontaktujemy się z Tobą

Szybko oddzwonimy i poddamy Twoją sprawę
bezpłatnej analizie!

Decyzja o akceptacji Klienta w 24 godziny
No win no fee

Zgłoś sprawę

skontaktujemy się z Tobą

Szybko oddzwonimy i poddamy Twoją sprawę
bezpłatnej analizie!

Decyzja o akceptacji Klienta w 24 godziny

Strona korzysta z informacji przechowywanych w plikach cookies w celach funkcjonalnych oraz statystycznych.